Till innehåll på sidan

Ett nytt nationellt program för att förebygga självmord

Motion 2014/15:1678 av Stefan Nilsson (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt program för att förebygga självmord.

Bakgrund

År 2008 antog riksdagen ett nationellt program för att förebygga självmord. Inga pengar anslogs dock för att uppnå målen och ingen projektledare, styr- eller ledningsgrupp tillsattes. Dessutom var många av strategierna övergripande och mer av folkhälsokaraktär snarare än specifikt suicidpreventiva.

Motivering

Tidigare Räddningsverket, nuvarande MSB, har i en rapport visat att det är samhällsekonomiskt rimligt att satsa ungefär 19 miljoner kronor på att förebygga ett enda självmord. Det behövs ett omtag när det gäller de nationella strategierna för att förebygga självmord. Sverige bör ta fram ett nytt nationellt program, som har specifika, mätbara, realistiska och tidssatta mål för hur självmorden ska minska inom olika åldersgrupper och runt om i landet. Pengar måste också anslås för att förverkliga målen.

.

Stefan Nilsson (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt program för att förebygga självmord.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.