Gunnar Hökmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 2004-07-19

Europaparlamentet

Ledamot
2004-07-20 – 2019-07-02

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2003-01-23 – 2004-06-18
Ledamot
2003-01-01 – 2003-01-22
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Ledamot
1987-10-05 – 1988-10-01
Suppleant
1985-09-29 – 1987-10-05

Näringsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
2002-10-08 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-18
Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1996-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-10-23

Finansutskottet

Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Förste vice ordförande
2003-02-18 – 2003-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-12-03 – 2002-12-18

EU-nämnden

Ledamot
2002-01-01 – 2002-10-08

Krigsdelegationen

Ledamot
2003-01-01 – 2004-07-19
Ledamot
1999-09-23 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
2002-10-15 – 2003-12-17

EFTA-delegationen

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-84/85, Konstitutionsutskottet 85/86-86/87, Utrikesutskottet 85/86-86/87 och 88/89-91/92 samt Kulturutskottet 94/95-96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 87/88, Näringsutskottet 88/89-90/91, Försvarsutskottet 91/92-93/94 och Kulturutskottet 96/97-. Suppleant i EFTA-delegationen 88/89-90/91, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Reservofficersexamen 75. Civilekonom vid Lunds universitet 76. Trainee och produktchef vid Svenska Unilever 76-80. Förbundsordf i Moderata ungdomsförbundet (MUF) 79-84. Chef för Timbro Idé och redaktör för Svensk Tidskrift 84-91. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 91-00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Timbro AB 88-. - Ledamot av styrelsen för MUF, 2:e vice ordförande 78-79, ordförande 79-84. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-84 och 91-00, sekreterare 91-00. Ordförande i Democratic Youth Community of Europe 81-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Television AB 83-85, datainspektionen 85-90, Sveriges Riksradio AB 86-, Sveriges Lokalradio AB, statens energiverk 89-91, Sveriges Utbildningsradio AB 91- och institutet för framtidsstudier 93-. - Ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-79, data- och offentlighetskommittén 84-88, kommissionen angående folk- och bostadsräkningen år 1985 85-89, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96.

Litteratur

Om politiska frågor, bl a En ny giv. Om ett uppbrott för att klara 80-talet (1981), När makt går före rätt. Ingen är ofelbar, inte ens facket (1982) och Det goda Sverige (1986, tillsammans med Odd Eiken).

Föräldrar

Generalmajoren Anders Gösta Hökmark och folkskolläraren Manny Anne-Marie Forneborg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

  Motion 2003/04:Fi46 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi46 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet att genomföra genomgripande förändringar av de ekonomiska
  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Stillbild från Information från regeringen: Information från regeringen

  Information från regeringen

  Information från
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2003/04:KU20

  Konstitutionsutskottet har granskat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten. Statsminister Göran Persson får kritik av KU för att ha drivit frågan om en vald ordförande i Europeiska rådet - trots att riksdagen varit emot detta. Utskottet anser att ärendet om en ny
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  159, 177 minuter
  Beredning
  2004-01-20
  Justering
  2004-05-13
  Debatt
  2004-05-26
  Beslut
  2004-05-26
 • med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt

  Motion 2003/04:Sk38 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk38 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:145 Trängselskatt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Slöseri med pengar 4 5 Skatter 5 6 Miljöaspekter och analys saknas 6 7 Erfarenheter från London 7 8 Trafikpolitiska
  Inlämnad
  2004-05-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi22 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi22 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition En politik för tillväxt och fler i arbete 1 Sammanfattning Socialdemokraterna missar praktiskt taget alla de mål som ställts upp för politiken. Varken sysselsättnings-arbetslöshets-frånvaro-
  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:110 Demokratipolitik

  Motion 2003/04:K24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K24 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:110 Demokratipolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om maktdelning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hoten mot
  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:KU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:118 Digitala TV- sändningar

  Motion 2003/04:K29 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K29 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:118 Digitala TV- sändningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:118. Riksdagen beslutar upphäva beslutet om att de analoga marksändningarna skall upphöra den 1 februari 2008 i enlighet med vad som
  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:KU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

  Motion 2003/04:K22 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K22 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens uppfyllande av riksdagens mål. Motivering
  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf40 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf40 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Europeiska unionen utvidgas 3
  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m.

  Motion 2003/04:K20 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K20 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring i 9 kap. 17 sekretesslagen 1980:100 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår förslaget om ändring i 12 kap.
  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:KU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV

  Motion 2003/04:K14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K14 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:66. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om avskaffande av regleringen av reklamsändningars omfattning och frekvens i enlighet
  Inlämnad
  2004-02-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:KU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • försvarsberedningen och Nato

  Interpellation 2003/04:204 av Hökmark, Gunnar (m)

  den 15 december Interpellation 2003/04:204 av Gunnar Hökmark m till statsminister Göran Persson om försvarsberedningen och Nato Det är efter det Europeiska rådets möte i Bryssel uppenbart att verkligheten har sprungit om den doktrin som den svenska alliansfriheten har byggt på. Den diskussion som i Bryssel präglade
  Inlämnad
  2003-12-15
  Besvarare
  Göran Persson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Frågor om kommunal demokrati

  Frågor om kommunal demokrati

  Betänkande 2003/04:KU3

  Regeringen fick i uppdrag att utreda frågan om kommunala extraval och komma tillbaka till riksdagen med förslag. Regeringen ska också lämna förslag till riksdagen om en ordning för att besluta om och genomföra ändringar i Sveriges indelning i län och landsting som ger riksdagen avgörandet. Förslag ska lämnas senast den 1 september 2004. Indelningsfrågan var aktuell i riksdagen även våren 2001 (se 2000/01:BoU13 ).
  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  61, 1 minuter
  Beredning
  2003-09-18
  Justering
  2003-10-30
  Debatt
  2003-11-12
  Beslut
  2003-11-13
 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa
  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  43
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1
  Riksdagsbeslut
  (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,
 • Ett företagsklimat i världsklass

  Motion 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. m Ett företagsklimat i världsklass 1 Sammanfattning Moderaternas politik syftar till att skapa ett bättre, rikare och tryggare Sverige, där välfärden förbättras för alla. För detta måste den ekonomiska tillväxten öka. I en ekonomi som växer skapas nya resurser.
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2003/04:AU4 2003/04:BoU7 2003/04:FiU1 2003/04:KU11 2003/04:LU7 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SkU25 2004/05:LU12 2004/05:LU7 2004/05:MJU15 2004/05:TU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 20 avslag
 • Frihetsklimat för tillväxt

  Motion 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. m Frihetsklimat för tillväxt 1 Frihetsklimat för tillväxt: Sammanfattning 1.1 En politik för frihet och trygghet Moderaternas ekonomiska politik sätter friheten och tryggheten i centrum genom att en högre tillväxt säkrar välfärden. Tillväxt skapar utrymme för
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU1 2003/04:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • Försvar samt beredskap mot sårbarhet

  Motion 2003/04:Fö259 av Ola Sundell m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fö259 av Ola Sundell m.fl. m Försvar samt beredskap mot sårbarhet 1 Sammanfattning Effekterna av de besparingar som Försvarsmakten successivt har tvingats till inom förbandsverksamheten är mycket kraftiga samtidigt som man inte förmår nå upp till beslutade förnyelseambitioner. Budgetpropositionen
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU1 2003/04:FöU6 2003/04:FöU8 2004/05:FöU5 2005/06:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,
 • En förnyad syn på rättsväsendet

  Motion 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara tiotalet år sedan. Brottsligheten finns närmare människor än den gjort tidigare, våldet förråas och kryper nedåt i åldrarna. Vapen och droger är en del av gatubilden
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:SoU1 2003/04:UbU9 2005/06:KU23
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 28 avslag
 • Utbildning för varje elev

  Motion 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. m Utbildning för varje elev 1  Sammanfattning Syftet med moderat skolpolitik är att skapa förutsättningar för att varje individ, oavsett var han eller hon bor, oavsett bakgrund eller kön och oavsett vilken skola han eller hon väljer skall kunna lägga en högkvalitativ
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  2003/04:UbU11 2003/04:UbU12 2003/04:UbU13 2003/04:UbU3 2003/04:UbU6 2003/04:UbU7 2003/04:UbU9 2004/05:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,
 • Mänskliga rättigheter i arabvärlden

  Motion 2003/04:U325 av Gunnar Hökmark (m)

  Motion till riksdagen 2003/04:U325 av Gunnar Hökmark m Mänskliga rättigheter i arabvärlden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mänskliga rättigheter i arabvärlden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bistånd
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2003/04:UU10 2003/04:UU2 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter