Gunilla Carlsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
Företagsekonom
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2013-09-18
Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-05

Utrikesutskottet

Vice ordförande
2003-11-25 – 2006-10-01
Vice ordförande
2003-11-24 – 2006-10-02
Ledamot
2003-11-24 – 2006-10-01

Utbildningsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2003-11-24

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2006-05-18 – 2006-06-14
Deputerad
2005-11-22 – 2005-12-07
Deputerad
2004-10-19 – 2004-12-15
Suppleant
2004-05-11 – 2004-05-26
Deputerad
2004-02-05 – 2004-02-18

EU-nämnden

Suppleant
2003-11-24 – 2006-10-10
Ledamot
2002-10-08 – 2003-11-24

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02

Utrikesdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2013-09-17

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Avräkningar från biståndet

  Avräkningar från biståndet

  Interpellation 2012/13:396 av Ceballos, Bodil (MP)

  den 25 april Interpellation 2012/13:396 Avräkningar från biståndet av Bodil Ceballos MP till statsrådet Gunilla Carlsson M I regeringens proposition 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013 aviserar regeringen att den minskar anslaget för biståndsverksamhet med 709 000 000 kronor. Förslaget läggs för att delvis
  Inlämnad
  2013-04-25
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen i Nordkorea

  Situationen i Nordkorea

  Interpellation 2012/13:376 av Wiechel, Markus (SD)

  den 12 april Interpellation 2012/13:376 Situationen i Nordkorea av Markus Wiechel SD till statsrådet Gunilla Carlsson M Mellan en halv och tre miljoner nordkoreaner tros ha dött av svält under 1990-talet, och än i dag är svälten i det slutna landet fortfarande stor. En oerhört stor del av befolkningen är beroende
  Inlämnad
  2013-04-12
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete

  Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete

  Interpellation 2012/13:327 av Linde, Hans (V)

  den 12 mars Interpellation 2012/13:327 Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med olika länder i Latinamerika under åtskilliga decennier. Under 70- och 80-talen, då många latinamerikanska länder led under inbördeskrig
  Inlämnad
  2013-03-12
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges Turkietstrategi

  Sveriges Turkietstrategi

  Interpellation 2012/13:318 av Johnson, Jacob (V)

  den 7 mars Interpellation 2012/13:318 Sveriges Turkietstrategi av Jacob Johnson V till statsrådet Gunilla Carlsson M Sverige har en strategi för bistånd till Turkiet vars övergripande mål är att stärka demokratin i Turkiet så att förutsättningarna för medlemskap i Europeiska unionen förbättras. Samarbetet är inriktat
  Inlämnad
  2013-03-07
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: En human och effektiv flyktingpolitik

  En human och effektiv flyktingpolitik

  Interpellation 2012/13:302 av Wiechel, Markus (SD)

  den 1 mars Interpellation 2012/13:302 En human och effektiv flyktingpolitik av Markus Wiechel SD till statsrådet Gunilla Carlsson M Sverigedemokraternas åsikt är att det är eftersträvansvärt att rädda så många liv som möjligt. Sverigedemokraterna vill därför satsa resurserna på att hjälpa flyktingarna i sina hemländer,
  Inlämnad
  2013-03-01
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Humanitärt stöd till de västsahariska flyktinglägren

  Humanitärt stöd till de västsahariska flyktinglägren

  Interpellation 2012/13:229 av Linde, Hans (V)

  den 25 januari Interpellation 2012/13:229 Humanitärt stöd till de västsahariska flyktinglägren av Hans Linde V till statsrådet Gunilla Carlsson M 1975 invaderade Marocko Västsahara och inledde den ockupation som fortfarande fortgår, i strid med folkrätten och en lång rad FN-resolutioner. I samband med Marockos
  Inlämnad
  2013-01-25
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen i Somalia

  Situationen i Somalia

  Interpellation 2012/13:146 av Hägg, Carina (S)

  den 23 november Interpellation 2012/13:146 Situationen i Somalia av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Somalias omvärld har att föra en aktiv politik i förhållande till Somalia. Trots framsteg är situationen i landet fortfarande skör, och därför är det extra betydelsefullt att det internationella samfundet
  Inlämnad
  2012-11-23
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: AGRA

  AGRA

  Interpellation 2010/11:393 av Holm, Jens (V)

  den 18 maj Interpellation 2010/11:393 AGRA av Jens Holm V till statsrådet Gunilla Carlsson M År 2006 grundades AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, på initiativ av Rockerfeller Foundation och Bill and Melinda Gates Foundation. Syftet var att sprida en grön revolution där nya odlingsmetoder, konstgödsel
  Inlämnad
  2011-05-18
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Remitteringar

  Remitteringar

  Interpellation 2010/11:154 av Sjöstedt, Jonas (V)

  den 25 januari Interpellation 2010/11:154 Remitteringar av Jonas Sjöstedt V till statsrådet Gunilla Carlsson M Remitteringar får allt större betydelse för många utvecklingsländer. Enligt Världsbanken skedde remitteringar till ett värde av mer än 300 miljarder dollar 2009. Det är mer än dubbelt så mycket som det
  Inlämnad
  2011-01-25
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Betänkande 2010/11:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2011 ska uppgå till 35,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). För utgiftsområdet Internationellt bistånd beräknas 30,5 miljarder kronor under 2011. Mest pengar
  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  33, 140 minuter
  Beredning
  2010-11-18
  Justering
  2010-12-02
  Debatt
  2010-12-13
  Beslut
  2010-12-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Betänkande 2010/11:UU1

  Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till utgiftsområdet Internationell samverkan för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder. Riksdagen ger även regeringen mandat att besluta om ramanslag mellan 2012-2014 för Svenska institutet och samarbete inom Östersjöregionen.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Anföranden och repliker
  28, 73 minuter
  Beredning
  2010-11-09
  Justering
  2010-11-25
  Debatt
  2010-12-13
  Beslut
  2010-12-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet

  Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet

  Interpellation 2010/11:48 av Ceballos, Bodil (MP)

  den 10 november Interpellation 2010/11:48 Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet av Bodil Ceballos MP till statsrådet Gunilla Carlsson M Sveriges riksdag har beslutat att 1 procent av bni ska avsättas till att bekämpa fattigdomen i världen. Det är ett stort belopp. Givetvis är det
  Inlämnad
  2010-11-10
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

  Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika

  Interpellation 2010/11:42 av Holm, Jens (V)

  den 9 november Interpellation 2010/11:42 Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika av Jens Holm V till statsrådet Gunilla Carlsson M Om bara några veckor börjar COP 16 i Cancún, Mexiko, klimattoppmötet som ska ta vid där fiaskot i Köpenhamn slutade i december förra året. Världen står inför en enorm utmaning, att
  Inlämnad
  2010-11-09
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Etiopiens demokratiutveckling

  Etiopiens demokratiutveckling

  Interpellation 2009/10:433 av Hägg, Carina (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:433 Etiopiens demokratiutveckling av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Det finns väl grundad anledning att befara att valet i Etiopen inte blir fritt och rättvist. Birtukan Mideksa är Etiopiens första kvinnliga partiledare och en av de få kvinnliga partiledarna i Afrika
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kvinnornas situation i Palestina

  Kvinnornas situation i Palestina

  Interpellation 2009/10:360 av Kakabaveh, Amineh (v)

  den 6 maj Interpellation 2009/10:360 Kvinnornas situation i Palestina av Amineh Kakabaveh v till statsrådet Gunilla Carlsson m Efter att palestinierna, efter den israeliska statens utropande, fördrivits från sin hembygd tvingades de att finna nya möjligheter till försörjning. Den jord de brukat i Palestina hade
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Gunilla Carlsson (M)

Filter