Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder, m.m.

Betänkande 2023/24:KU26

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
12 juni 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Verksamheten i riksdagens nämnder under 2023 (KU26)

Det finns ett antal nämnder som lyder under riksdagen. Exempel på nämnder är bland andra Partibidragsnämnden, Valprövningsnämnden och Riksdagens arvodesnämnd.

Nämnderna har lämnat redogörelser för sin verksamhet under 2023 till riksdagen som konstitutionsutskottet har behandlat. Riksdagen beslutade att lägga nämndernas redogörelser till handlingarna, vilket innebar att ärendet avslutades.

Utskottets förslag till beslut
Redogörelserna läggs till handlingarna. Bifall till utskottets initiativ om lag om ändring i lagen om ersättning till riksdagens ledamöter.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 8

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2024-05-23
Justering: 2024-05-30
Trycklov: 2024-05-30
Betänkande 2023/24:KU26

Alla beredningar i utskottet

2024-05-14, 2024-05-23

Verksamheten i riksdagens nämnder under 2023 (KU26)

Det finns ett antal nämnder som lyder under riksdagen. Exempel på nämnder är bland andra Partibidragsnämnden, Valprövningsnämnden och Riksdagens arvodesnämnd.

Nämnderna har lämnat redogörelser för sin verksamhet under 2023 till riksdagen som konstitutionsutskottet, KU, har behandlat. KU föreslår att riksdagen lägger nämndernas redogörelser till handlingarna, vilket innebär att ärendet avslutas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2024-06-07
Debatt i kammaren: 2024-06-10
Stillbild från Debatt om förslag 2023/24:KU26, Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder, m.m.

Debatt om förslag 2023/24:KU26

Webb-tv: Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder, m.m.

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2024-06-12
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger redogörelserna 2023/24:RAR1, 2023/24:PN1, 2023/24:RAN1, 2023/24:ÖN1, 2023/24:VPN1, 2023/24:SN1, 2023/24:NL1 och 2023/24:NSÖ1 till handlingarna.
 2. Rättelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.