Till innehåll på sidan

Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om forskning rörande handstilar och deras inlärning

Betänkande 1973:UbU45

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Ärendets gång

Förslag

Information kommer

Beredning

Information kommer
Betänkande 1973:UbU45

Debatt

Beslut