Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Betänkande 1988/89:LU35

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Enskilda ledamöters röster

För tillfället är det inte möjligt att se hur enskilda ledamöter har röstat på denna sida. Alla omröstningar hittas i riksdagens sökfunktion.

Omröstningar i riksdagens sökfunktion

 

Hela betänkandet

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 38
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning

Justering: 1989-05-11
Betänkande 1988/89:LU35
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut, Genomförd