Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Betänkande 2019/20:MJU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 april 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Vinterbensin ska tillfälligt tillåtas fram till 31 maj (MJU18)

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Syftet är att hindra bensinbrist i landet i sommar eftersom vinterbensin inte får säljas då. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt nuvarande bestämmelse inleds sommarperioden den 1 maj i södra Sverige och den 16 maj i norra Sverige. Beslutet innebär att periodens början tillfälligt senareläggs till 1 juni. Nuvarande bestämmelser ska sedan återinföras efter årsskiftet.

De nya bestämmelserna börjar gälla 1 maj 2020 respektive 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-04-28
Trycklov: 2020-04-28
Betänkande 2019/20:MJU18

Alla beredningar i utskottet

2020-04-28

Vinterbensin ska tillfälligt tillåtas fram till 31 maj (MJU18)

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Syftet är att hindra bensinbrist i landet i sommar eftersom vinterbensin inte får säljas då. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt nuvarande bestämmelse inleds sommarperioden den 1 maj i södra Sverige och den 16 maj i norra Sverige. Regeringens förslag innebär att periodens början tillfälligt senareläggs till 1 juni. Nuvarande bestämmelser ska sedan återinföras efter årsskiftet. 

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla 1 maj 2020 respektive 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-04-29
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin, Beslut

Beslut: Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) om att sommarperiodens början senareläggs,
  2. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319) om att sommarperioden återgår till nuvarande datum efter årets utgång.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:160 punkterna 1 och 2.