Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Betänkande 2021/22:UFöU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 december 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Svenska deltagandet i FN-insatsen i Mali förlängs (UFöU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förlänga Sveriges deltagande i den pågående FN-insatsen Minusma i Mali till och med den 31 december 2022. Den svenska väpnade styrkan ska högst bestå av 470 personer. Deltagandet gäller under förutsättning att mandatet för styrkan förlängs i FN:s säkerhetsråd under året.

Syftet med Sveriges insats är att bidra till att förbättra säkerheten och den långsiktiga stabiliteten i Mali.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-11-25
Justering: 2021-12-02
Trycklov: 2021-12-07
Reservationer: 7
Betänkande 2021/22:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2021-11-11, 2021-11-18, 2021-11-25

Svenska deltagandet i FN-insatsen i Mali förlängs (UFöU1)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att förlänga Sveriges deltagande i den pågående FN-insatsen Minusma i Mali till och med den 31 december 2022. Den svenska väpnade styrkan ska högst bestå av 470 personer. Deltagandet gäller under förutsättning att mandatet för styrkan förlängs i FN:s säkerhetsråd under året.

Syftet med Sveriges insats är att bidra till att förbättra säkerheten och den långsiktiga stabiliteten i Mali.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-12-10
Debatt i kammaren: 2021-12-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-12-14
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 1, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för att delta i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) t.o.m. den 31 december 2022, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:22 och avslår motionerna

  2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4 och

  2021/22:4268 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2.
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M570013
  SD05408
  C00283
  V24003
  KD19003
  L17003
  MP11005
  -1000
  Totalt214542853
  Ledamöternas röster
 2. Avveckling av svenskt deltagande i Minusma

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2571 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 7,

  2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3,

  2021/22:4262 av Joar Forssell m.fl. (L) och

  2021/22:4268 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1.
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (C)
  • Reservation 5 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M570013
  SD00548
  C00283
  V24003
  KD19003
  L01703
  MP11005
  -1000
  Totalt197178253
  Ledamöternas röster
 3. Förhållningssätt till svenskt deltagande i Minusma

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:3641 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3,

  2021/22:3776 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 42 och

  2021/22:4266 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 6 (M)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M057013
  SD54008
  C28003
  V24003
  KD19003
  L17003
  MP11005
  -1000
  Totalt23957053
  Ledamöternas röster
 4. Utvecklingssamarbete med Mali och dess närområde

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2571 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 6 och

  2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 7 (SD)