Till innehåll på sidan

Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Betänkande 2012/13:UU11

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
5 juni 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Kontroll av export av krigsmateriel (UU11)

Regeringen har lämnat in en skrivelse till riksdagen om den svenska politiken för exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2012. Produkter med dubbla användningsområden är sådant som tillverkas för civilt bruk, men som kan användas militärt för exempelvis tillverkning av massförstörelsevapen eller krigsmateriel. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under 2012.

Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av  skrivelsen. Riksdagen säger också nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om bland annat vapenexport och spridningen av små och lätta vapen.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-14
Trycklov till Gotab och webb: 2013-05-17
Trycklov: 2013-05-17
Reservationer: 10
Betänkande 2012/13:UU11

Alla beredningar i utskottet

2013-04-18, 2013-04-25

Kontroll av export av krigsmateriel (UU11)

Regeringen har lämnat in en skrivelse till riksdagen om den svenska politiken för exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under 2012. Produkter med dubbla användningsområden är sådant som tillverkas för civilt bruk, men som kan användas militärt för exempelvis tillverkning av massförstörelsevapen eller krigsmateriel. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under 2012.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om bland annat vapenexport och spridningen av små och lätta vapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-05-30

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-06-05
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 4, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U18 yrkandena 2-9, 2012/13:U19 yrkande 1, 2012/13:U20 yrkandena 1-4 och 9-12, 2012/13:U276 yrkandena 1 och 2, 2012/13:U306 yrkande 44 och 2012/13:U338 yrkande 5.
  • Reservation 1 (MP, V)
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950017
  M100007
  MP02005
  FP18006
  C16007
  SD00200
  KD13006
  V01603
  Totalt242362051
  Ledamöternas röster
 2. Exportkrediter, Försvarsexportmyndigheten

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U18 yrkande 10, 2012/13:U19 yrkande 2, 2012/13:U20 yrkandena 5, 6 och 8 samt 2012/13:U338 yrkandena 1-4.
  • Reservation 3 (MP, V)
  • Reservation 4 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950017
  M100007
  MP02005
  FP18006
  C16007
  SD00200
  KD13006
  V01603
  Totalt242362051
  Ledamöternas röster
 3. Enskilda länder och regioner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U18 yrkande 1 och 2012/13:U20 yrkande 7.
  • Reservation 5 (MP, V)
 4. Små och lätta vapen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U275 yrkandena 1-3, 2012/13:U306 yrkande 42 och 2012/13:U312 yrkande 7.
  • Reservation 6 (MP, V)
 5. Europeiska försvarsbyrån (Eda), EU:s uppförandekod

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U18 yrkande 11, 2012/13:U19 yrkande 3 och 2012/13:U207 yrkande 2.
  • Reservation 7 (MP, V)
  • Reservation 8 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950017
  M100007
  MP00205
  FP17016
  C16007
  SD02000
  KD13006
  V00163
  Totalt241203751
  Ledamöternas röster
 6. Nedrustning och icke-spridning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U205 yrkandena 5 och 6, 2012/13:U207 yrkande 4, 2012/13:U238 yrkandena 2-10 och 2012/13:U306 yrkandena 40 och 41.
  • Reservation 9 (S)
  • Reservation 10 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S095017
  M100007
  MP00205
  FP18006
  C16007
  SD20000
  KD13006
  V00163
  Totalt167953651
  Ledamöternas röster
 7. Skrivelse 2012/13:114

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:114 till handlingarna.
 8. Övriga yrkanden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.