Riksdagsskrivelse 2012/13:258

Riksdagsskrivelse 2012/13:258

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF

Riksdagsskrivelse 2012/13:258

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU11 Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.