Statlig förvaltning och statistikfrågor

Betänkande 2015/16:FiU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 april 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Statliga myndigheter lokaliseras utanför Stockholms innerstad (FiU25)

Riksdagen gav regeringen tre uppdrag, det vill säga riktade tre tillkännagivanden till regeringen. Regeringen ska se till att statliga myndigheter placeras i förorten och utanför Stockholms innerstads dyraste områden. Det bör även prövas om myndigheten kan lokaliseras till andra delar av landet. Regeringen ska också arbeta för att tillgängliggöra öppna data eftersom det kan skapa ekonomiska värden för staten, öka effektiviteten och ge bättre service till medborgarna.

Riksdagen anser även att myndigheternas arbete blir mer effektivt om de bedriver gemensamma e-förvaltningsprojekt. Regeringen bör därför se till att myndigheterna samordnar och samverkar i e-förvaltningsprojekt, samt säkerställer att myndigheter skapar fler e-tjänster.

Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området statlig förvaltning och statistikfrågor.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-07
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-15
Reservationer: 10
Betänkande 2015/16:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2016-03-17, 2016-04-07

Statliga myndigheter lokaliseras utanför Stockholms innerstad (FiU25)

Finansutskottet föreslår att regeringen ska ges tre uppdrag, det vill säga att riksdagen riktar tre tillkännagivanden till regeringen. Regeringen ska se till att statliga myndigheter placeras i förorten och utanför Stockholms innerstads dyraste områden. Det bör även prövas om myndigheten kan lokaliseras till andra delar av landet. Regeringen ska också arbeta för att tillgängliggöra öppna data eftersom utskottet menar att det kan skapa ekonomiska värden för staten, öka effektiviteten och ge bättre service till medborgarna.

Finansutskottet anser även att myndigheternas arbete blir mer effektivt om de bedriver gemensamma e-förvaltningsprojekt. Riksdagen föreslås därför ge regeringen i uppdrag att se till att myndigheterna samordnar och samverkar i e-förvaltningsprojekt, samt säkerställer att myndigheter skapar fler e-tjänster.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner inom området statlig förvaltning och statistikfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-04-21
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 10, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Gemensamma e-förvaltningsprojekt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen dels bör se till att de statliga myndigheterna på ett bättre sätt samverkar över myndighetsgränserna med e-förvaltningsprojekt, dels säkerställa att de lägger ett ökat fokus på att ta fram fler e-tjänster, och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 26.
 2. Öppna data

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge de statliga myndigheterna i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data och se till att de offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data tillgängliggörs, och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 25 och

  bifaller delvis motionerna

  2015/16:229 av Erik Ottoson (M) yrkandena 1 och 2 samt

  2015/16:933 av Rickard Nordin (C).
 3. En it-haverikommission

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) yrkande 6.
 4. Öppen källkod

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:2056 av Mattias Bäckström Johansson (SD).
  • Reservation 1 (SD)
 5. Innovationsvänlig upphandling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 36.
  • Reservation 2 (KD)
 6. Social impact bonds

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:2713 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.
  • Reservation 3 (KD)
 7. Staten som arbetsgivare

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:124 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

  2015/16:445 av Annelie Karlsson och Kerstin Nilsson (båda S),

  2015/16:1582 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 2,

  2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 3,

  2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1,

  2015/16:2631 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M),

  2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2 och

  2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 8.
  • Reservation 4 (M)
  • Reservation 5 (V)
  • Reservation 6 (KD)
 8. Fortifikationsverket

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:403 av Sten Bergheden (M),

  2015/16:688 av Anti Avsan (M) och

  2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. (S).
 9. Lokalisering av myndigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se till att statliga myndigheter under regeringen lokaliseras till förorter och lägen utanför de dyraste områdena i Stockholms innerstad samt även prövar lokalisering till andra delar av landet, och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2015/16:1933 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 4.
 10. Statens ägande i Akademiska Hus AB

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2015/16:72 av Finn Bengtsson och Lotta Finstorp (båda M).
 11. Behov av ny statistik

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

  2015/16:1821 av Johnny Skalin (SD),

  2015/16:1933 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 3,

  2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

  2015/16:3224 av Kent Ekeroth (SD).
  • Reservation 7 (M)
  • Reservation 8 (SD)
  • Reservation 9 (L)
  • Reservation 10 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940019
  M007014
  SD04206
  MP20005
  C14017
  V15006
  L00163
  KD00133
  -0001
  Totalt1434210064
  Ledamöternas röster