Till innehåll på sidan

Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – ikraftträdande

Betänkande 2022/23:JuU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 februari 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ny lag om stärkt skydd för kontaktuppgifter i brottmål skjuts upp (JuU7)

Riksdagen sa ja till att en lagändring ska börja gälla senare än planerat. Lagändringen ska stärka skyddet av brottsoffers och vittnens kontaktuppgifter i domstol. Istället för den 1 april, ska lagändringen gälla från den 1 oktober. Anledningen är att domstolarna annars inte kommer att hinna genomföra de förändringar som krävs enligt lagen, vilket Domstolsverket meddelat.

Lagändringen innebär att exempelvis personnummer och bostadsadress i regel ska vara belagda med sekretess i domstol. Sekretessen ska inte gälla den som står åtalad för brott.

Förslaget att skjuta upp lagändringen är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-02-07
Justering: 2023-02-16
Trycklov: 2023-02-16
Betänkande 2022/23:JuU7

Alla beredningar i utskottet

2023-02-07

Ny lag om stärkt skydd för kontaktuppgifter i brottmål skjuts upp (JuU7)

Justitieutskottet har föreslagit att en ändring av en lag ska börja gälla senare än planerat. Lagändringen ska stärka skyddet av brottsoffers och vittnens kontaktuppgifter i domstol. Istället för den 1 april, bör lagändringen gälla från den 1 oktober. Anledningen är att domstolarna annars inte kommer att hinna genomföra de förändringar som krävs enligt lagen, vilket Domstolsverket meddelat.

Riksdagen sade ja till lagändringen i juni 2022, som innebär att exempelvis personnummer och bostadsadress i regel ska vara belagda med sekretess i domstol. Sekretessen ska inte gälla den som står åtalad för brott.

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-02-21
Debatt i kammaren: 2023-02-22

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-02-22
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda - ikraftträdande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).