Till innehåll på sidan

Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda - upphävande

Betänkande 2022/23:JuU34

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är klart för debatt

Beslutat
13 september 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tidigare beslutade lagändringar om sekretess i domstol ska upphävas (JuU34)

Riksdagen sa ja till att upphäva tidigare beslutade lagändringar som innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. Lagändringarna skulle ha börjat gälla den 1 oktober 2023.

En av anledningarna till beslutet är att ändringarna, enligt riksdagen, skulle få en mycket begränsad effekt samtidigt som de skulle få stora negativa följder för domstolarnas arbete.

Beslutet har sin grund i ett utskottsinitiativ från justitieutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget och att det inte är ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets initiativ om lag om ändring i lagen om upphävande av lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen med flera.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-08-31
Justering: 2023-09-07
Trycklov: 2023-09-07
Betänkande 2022/23:JuU34

Alla beredningar i utskottet

2023-08-31

Tidigare beslutade lagändringar om sekretess i domstol ska upphävas (JuU34)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska upphäva tidigare beslutade lagändringar som innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. Lagändringarna skulle ha börjat gälla den 1 oktober 2023.

En av anledningarna till utskottets förslag är att ändringarna, enligt utskottet, skulle få en mycket begränsad effekt samtidigt som de skulle få stora negativa följder för domstolarnas arbete.

Förslaget är ett utskottsinitiativ från justitieutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget och att det inte är ett regeringsförslag eller en motion från en riksdagsledamot.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-09-12
Debatt i kammaren: 2023-09-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-09-13
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda - upphävande, Beslut: Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda - upphävande

Beslut: Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda - upphävande

Webb-tv: Beslut: Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda - upphävande

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Upphävande av lagändringar i offentlighets- och sekretesslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till
  1. lag om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  2. lag om ändring i lagen (2023:106) om ändring i lagen (2022:1314) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  3. lag om ändring i lagen (2023:445) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).