Protokoll 2023/24:3 Onsdagen den 13 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Cecilia Rönn (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Cecilia Rönn som ledamot i finansutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

ledamot i finansutskottet

Cecilia Rönn (L)

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2022/23:FPM134 Revidering av förordningen om kvicksilver COM(2023) 395 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Propositioner

2022/23:138 till trafikutskottet

2022/23:142

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.