Till innehåll på sidan

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Betänkande 1995/96:SkU32

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Beslut
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 9
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1996-05-30
Justering: 1996-06-04
Betänkande 1995/96:SkU32

Alla beredningar i utskottet

1996-05-30
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1996-06-11

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser