Sjöfartsfrågor

Betänkande 2014/15:TU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
6 maj 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11)

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett så kallat tillkännagivande att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Tillkännagivande om att åldersgräns och förarbevis för framförande av vattenskoter bör införas. Bifall till motioner om detta. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-28
Reservationer: 3
Betänkande 2014/15:TU11

Alla beredningar i utskottet

2015-03-26, 2015-04-16

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11)

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden. Riksdagen bör därför uppmana regeringen att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter. Det anser trafikutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om detta.

Trafikutskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:TU11, Sjöfartsfrågor

Debatt om förslag 2014/15:TU11

Webb-tv: Sjöfartsfrågor

Protokoll från debatten

Anf. 79 Edward Riedl (M)

Anf. 80 Jimmy Ståhl (SD)

Anf. 81 Anders Åkesson (C)

Anf. 82 Lars Tysklind (FP)

Anf. 83 Robert Halef (KD)

Anf. 84 Karin Svensson Smith (MP)

Anf. 85 Anders Åkesson (C)

Anf. 86 Karin Svensson Smith (MP)

Anf. 87 Anders Åkesson (C)

Anf. 88 Karin Svensson Smith (MP)

Anf. 89 Edward Riedl (M)

Anf. 90 Karin Svensson Smith (MP)

Anf. 91 Edward Riedl (M)

Anf. 92 Karin Svensson Smith (MP)

Anf. 93 Lars Tysklind (FP)

Anf. 94 Karin Svensson Smith (MP)

Anf. 95 Lars Tysklind (FP)

Anf. 96 Karin Svensson Smith (MP)

Anf. 97 Suzanne Svensson (S)

Anf. 98 Anders Åkesson (C)

Anf. 99 Suzanne Svensson (S)

Anf. 100 Anders Åkesson (C)

Anf. 101 Suzanne Svensson (S)

Anf. 102 Lars Tysklind (FP)

Anf. 103 Suzanne Svensson (S)

Anf. 104 Lars Tysklind (FP)

Anf. 105 Suzanne Svensson (S)

Anf. 106 Emma Wallrup (V)

Anf. 107 Anders Åkesson (C)

Anf. 108 Emma Wallrup (V)

Anf. 109 Anders Åkesson (C)

Anf. 110 Emma Wallrup (V)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-05-06
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 8, Voteringar: 3

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om utskottets uppföljning av sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft.
 2. Förutsättningar för svensk sjöfart

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2110 av Tony Wiklander (SD),

  2014/15:563 av Ola Johansson och Anders Åkesson (C) yrkande 1 och

  2014/15:2137 av Per Klarberg m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S940019
  M700014
  SD04207
  MP25000
  C20002
  V20001
  FP18001
  KD14002
  Totalt26142046
  Ledamöternas röster
 3. Inre vattenvägar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) yrkandena 1-3 och

  2014/15:302 av Cecilia Widegren (M).
  • Reservation 2 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (C, FP, M, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950018
  M070014
  SD42007
  MP25000
  C02002
  V20001
  FP01801
  KD01402
  Totalt182122045
  Ledamöternas röster
 4. Infrastrukturfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:3 av Lars Tysklind och Nina Lundström (FP) yrkande 3,

  2014/15:1659 av Stina Bergström (MP) yrkandena 1 och 2,

  2014/15:1296 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

  2014/15:2156 av Jörgen Hellman m.fl. (S) och

  2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S).
 5. Miljöfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 6. Lotsplikt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 7. Fartområdesindelning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 8. M/S Estonia

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 9. Båtregister

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 10. Sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anför om att förarbevis och åldersgräns för framförande av vattenskoter bör införas.
 11. Köer för båtplats

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2014/15:58 av Jimmy Ståhl (SD).
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S950018
  M700014
  SD04207
  MP25000
  C20002
  V20001
  FP18001
  KD14002
  Totalt26242045
  Ledamöternas röster