Sjöfartsfrågor

Debatt om förslag 6 maj 2015
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenEdward Riedl (M)
 2. Hoppa till i videospelarenJimmy Ståhl (SD)
 3. Hoppa till i videospelarenAnders Åkesson (C)
 4. Hoppa till i videospelarenLars Tysklind (FP)
 5. Hoppa till i videospelarenRobert Halef (KD)
 6. Hoppa till i videospelarenKarin Svensson Smith (MP)
 7. Hoppa till i videospelarenAnders Åkesson (C)
 8. Hoppa till i videospelarenKarin Svensson Smith (MP)
 9. Hoppa till i videospelarenAnders Åkesson (C)
 10. Hoppa till i videospelarenKarin Svensson Smith (MP)
 11. Hoppa till i videospelarenEdward Riedl (M)
 12. Hoppa till i videospelarenKarin Svensson Smith (MP)
 13. Hoppa till i videospelarenEdward Riedl (M)
 14. Hoppa till i videospelarenKarin Svensson Smith (MP)
 15. Hoppa till i videospelarenLars Tysklind (FP)
 16. Hoppa till i videospelarenKarin Svensson Smith (MP)
 17. Hoppa till i videospelarenLars Tysklind (FP)
 18. Hoppa till i videospelarenKarin Svensson Smith (MP)
 19. Hoppa till i videospelarenSuzanne Svensson (S)
 20. Hoppa till i videospelarenAnders Åkesson (C)
 21. Hoppa till i videospelarenSuzanne Svensson (S)
 22. Hoppa till i videospelarenAnders Åkesson (C)
 23. Hoppa till i videospelarenSuzanne Svensson (S)
 24. Hoppa till i videospelarenLars Tysklind (FP)
 25. Hoppa till i videospelarenSuzanne Svensson (S)
 26. Hoppa till i videospelarenLars Tysklind (FP)
 27. Hoppa till i videospelarenSuzanne Svensson (S)
 28. Hoppa till i videospelarenEmma Wallrup (V)
 29. Hoppa till i videospelarenAnders Åkesson (C)
 30. Hoppa till i videospelarenEmma Wallrup (V)
 31. Hoppa till i videospelarenAnders Åkesson (C)
 32. Hoppa till i videospelarenEmma Wallrup (V)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11)

Det blir allt vanligare med vattenskotrar, som kan orsaka olika typer av problem. Vattenskotrar har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. De ger upphov till störningar och buller som bland annat kan påverka fågellivet i känsliga områden. Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett så kallat tillkännagivande att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om sjöfartsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Tillkännagivande om att åldersgräns och förarbevis för framförande av vattenskoter bör införas. Bifall till motioner om detta. Avslag på övriga motioner.