Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

Betänkande 2022/23:JuU30

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
20 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter (JuU30)

Målsägande, vittnen och andra enskilda som medverkar i ett brottsmål har rätt till ersättning för sin inställelse i domstolen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Syftet med lagändringarna är att möjliggöra en fortsatt digital hantering av utbetalningar av ersättningar till enskilda samtidigt som man säkerställer sekretessen för enskildas kontaktuppgifter.

De nya lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-06-01
Justering: 2023-06-13
Trycklov: 2023-06-13
Betänkande 2022/23:JuU30

Alla beredningar i utskottet

2023-06-01

Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter (JuU30)

Målsägande, vittnen och andra enskilda som medverkar i ett brottsmål har rätt till ersättning för sin inställelse i domstolen. Justitieutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Syftet med lagändringarna är att möjliggöra en fortsatt digital hantering av utbetalningar av ersättningar till enskilda samtidigt som man säkerställer sekretessen för enskildas kontaktuppgifter.

De nya lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-16
Debatt i kammaren: 2023-06-19

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-20
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter, Beslut: Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

Beslut: Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

Webb-tv: Beslut: Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Sekretess hos Domstolsverket för enskildas kontaktuppgifter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:117.