Protokoll 2022/23:128 Tisdagen den 20 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:128

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2022/23:391

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:391 Regeringens vision för personer med funk­tionsnedsättning

av Eva Lindh (S)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 31 augusti 2023.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 16 juni 2023

Socialdepartementet

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Enligt uppdrag

Andreas Krantz

Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2022/23:2399–2401 till socialutskottet

EU-dokument

COM(2023) 232 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.