Till innehåll på sidan

Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden

Betänkande 2022/23:FiU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 november 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Riksbanken bidrar till IMF:s utlåning (FiU8)

Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag om att banken ska få ingå ett kreditavtal med Internationella valutafonden (IMF) för att bidra med medel till fondens utlåning till låginkomstländer. Förslaget innebär att högst 150 miljoner särskilda dragningsrätter, motsvarande cirka 2 miljarder kronor, lånas ut via IMF:s fond Poverty Reduction and Growth Trust.

Riksdagen sa också ja till att Riksbanken ingår ett kreditavtal med IMF på högst 637 miljoner särskilda dragningsrätter, motsvarande cirka 9 miljarder kronor. Enligt förslaget ska detta gå till utlåning till låginkomst- och medelinkomstländer via IMF:s nya fond Resilience and Sustainability Trust, under förutsättning att även budgetmedel anslås till den nya fonden.

Särskilda dragningsrätter är en internationell reservtillgång skapad av IMF som endast kan användas av länder och internationella organisationer.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-11-08
Justering: 2022-11-17
Trycklov: 2022-11-17
Betänkande 2022/23:FiU8

Alla beredningar i utskottet

2022-10-27, 2022-11-08

Riksbanken bidrar till IMF:s utlåning (FiU8)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksbankens förslag om att banken ska få ingå ett kreditavtal med Internationella valutafonden (IMF) för att bidra med medel till fondens utlåning till låginkomstländer. Förslaget innebär att högst 150 miljoner särskilda dragningsrätter, motsvarande cirka 2 miljarder kronor, lånas ut via IMF:s fond Poverty Reduction and Growth Trust.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Riksbanken ingår ett kreditavtal med IMF på högst 637 miljoner särskilda dragningsrätter, motsvarande cirka 9 miljarder kronor. Enligt förslaget ska detta gå till utlåning till låginkomst- och medelinkomstländer via IMF:s nya fond Resilience and Sustainability Trust, under förutsättning att även budgetmedel anslås till den nya fonden.

Särskilda dragningsrätter är en internationell reservtillgång skapad av IMF som endast kan användas av länder och internationella organisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-11-22
Debatt i kammaren: 2022-11-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-11-23
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2022/23:FiU8, Beslut

Beslut 2022/23:FiU8

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Avtal om lån till Internationella valutafondens fond Powerty Reduction and Growth TrustRiksdagen medger att Riksbanken ingår ett avtal om en kredit till Internationella valutafonden (IMF) för IMF:s fond som riktar sig till låginkomstländer, Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), med ett belopp om högst 150 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR), motsvarande ca 2 miljarder kronor.Därmed bifaller riksdagen framställning 2021/22:RB3 punkt 1.b) Avtal om lån till Internationella valutafondens fond Resilience and Sustainability TrustRiksdagen medger att Riksbanken ingår ett avtal om en kredit till Internationella valutafonden (IMF) för IMF:s hållbarhetsfond som riktar sig till låg- och medelinkomstländer, Resilience and Sustainability Trust (RST), med ett belopp om högst 637 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR), motsvarande ca 9 miljarder kronor, förutsatt att budgetmedel anslås till RST och Sverige bidrar till RST som helhet.Därmed bifaller riksdagen framställning 2021/22:RB3 punkt 2.