Riksdagsskrivelse 2022/23:32

Riksdagsskrivelse 2022/23:32

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:32

 

 

 

Sveriges riksbank

 

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU8 Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.