Till innehåll på sidan

Kooperativ verksamhet i delägda företag

Betänkande 2005/06:LU23

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
20 april 2006

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Kooperativ verksamhet i delägda företag (LU23)

Riksdagen beslutade om en ändring i lagen om ekonomiska föreningar. Syftet är bland annat att underlätta svenska kooperativa företags gränsöverskridande samarbete med motsvarande utländska företag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-04-06
Trycklov till Gotab och webb: 2006-04-07
Trycklov: 2006-04-07
Trycklov: 2006-04-11
Betänkande 2005/06:LU23

Alla beredningar i utskottet

2006-03-16

Kooperativ verksamhet i delägda företag (LU23)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ändring i lagen om ekonomiska föreningar. Syftet är bland annat att underlätta svenska kooperativa företags gränsöverskridande samarbete med motsvarande utländska företag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2006-04-20
Stillbild från Debatt om förslag 2005/06:LU23, Kooperativ verksamhet i delägda företag

Debatt om förslag 2005/06:LU23

Webb-tv: Kooperativ verksamhet i delägda företag

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2006-04-20
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kooperativ verksamhet i delägda företag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:84.