Kooperativ verksamhet i delägda företag

Debatt om förslag 20 april 2006
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Kooperativ verksamhet i delägda företag (LU23)

Riksdagen beslutade om en ändring i lagen om ekonomiska föreningar. Syftet är bland annat att underlätta svenska kooperativa företags gränsöverskridande samarbete med motsvarande utländska företag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag