Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2022, m.m.

Betänkande 2022/23:KU38

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regeringen redovisar kommittéernas verksamhet 2022 (KU38)

Enligt riksdagsordningen ska regeringen varje år i en skrivelse till riksdagen redovisa verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts av regeringen. Redovisningen innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, status i arbetet, kostnader för kommittéarbetet och könsfördelningen i utredningarna. Riksdagen avlutade ärendet och lade skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen sa också nej till åtta förslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om teknikneutral och digitaliseringsanpassad lagstiftning, konsekvensanalyser i fråga om effekter på brottsbekämpningen och barns medverkan i statens offentliga utredningar.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-06-01
Justering: 2023-06-08
Trycklov: 2023-06-09
Reservationer: 5
Betänkande 2022/23:KU38

Alla beredningar i utskottet

2023-05-25, 2023-06-01

Regeringen redovisar kommittéernas verksamhet 2022 (KU38)

Enligt riksdagsordningen ska regeringen varje år i en skrivelse till riksdagen redovisa verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts av regeringen. Redovisningen innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, status i arbetet, kostnader för kommittéarbetet och könsfördelningen i utredningarna. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till åtta förslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om teknikneutral och digitaliseringsanpassad lagstiftning, konsekvensanalyser i fråga om effekter på brottsbekämpningen och barns medverkan i statens offentliga utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-13
Debatt i kammaren: 2023-06-14

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-14
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 8
Stillbild från Beslut: Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2022, m.m., Beslut: Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2022, m.m.

Beslut: Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2022, m.m.

Webb-tv: Beslut: Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2022, m.m.

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2022

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:103 till handlingarna.
 2. Genomförande av EU-bestämmelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1842 av Sten Bergheden (M).
 3. Teknikneutral och digitaliseringsanpassad lagstiftning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 6 och 9.
  • Reservation 1 (C)
 4. Konsekvensanalyser i fråga om funktionsrätt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1453 av Ulrika Westerlund och Nicklas Attefjord (båda MP).
  • Reservation 2 (MP)
 5. Konsekvensanalyser i fråga om begränsningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1881 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 9.
  • Reservation 3 (C)
 6. Konsekvensanalyser i fråga om effekter på brottsbekämpningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 7.
  • Reservation 4 (S)
 7. Barns medverkan i statens offentliga utredningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:752 av Nicklas Attefjord och Ulrika Westerlund (båda MP).
  • Reservation 5 (MP)
 8. Märkning av propositioner med berört utskott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2022/23:1267 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 2.