Hemspråk

Betänkande 1996/97:UbU12

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen avslog en motion som gick emot regeringens planer på att byta ut termen hemspråk mot modersmål. I den proposition som föranlett motionen gör regeringen bedömningen att hemspråksundervisningen bidrar till språkutvecklingen av både hemspråket och svenska språket samt redovisar sin avsikt att ersätta benämningen hemspråk med modersmål.
Beslut
Hemspråk (UbU12)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Hemspråk (UbU12)

Riksdagen avslog en motion som gick emot regeringens planer på att byta ut termen hemspråk mot modersmål. I den proposition som föranlett motionen gör regeringen bedömningen att hemspråksundervisningen bidrar till språkutvecklingen av både hemspråket och svenska språket samt redovisar sin avsikt att ersätta benämningen hemspråk med modersmål.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Justering: 1997-04-29
Betänkande 1996/97:UbU12
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-05-14

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser