Grundläggande om utbildningen

Betänkande 2018/19:UbU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
2 maj 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Högstadie- och gymnasieskolor bör kunna ge elever skriftligt ordningsomdöme (UbU8)

För att skolorna ska kunna ha stärkt fokus på ordning bör det vara möjligt att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Omdömet ska däremot inte ingå i slutbetyget. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillkännagivandet kommer från ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om skolans värdegrund, kränkande behandling, fritidshem samt trygghet och studiero. Riksdagen sa nej till de ca 140 övriga motionsyrkandena på grund av bestämmelser som finns inom området, redan avslutade åtgärder och att en rad åtgärder inom området har påbörjats.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till motion 2018/19:2819 yrkande 90 med tillkännagivande till regeringen om att det ska vara möjligt för skolor att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 82

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-04-02
Trycklov: 2019-04-05
Reservationer: 42
Betänkande 2018/19:UbU8

Alla beredningar i utskottet

2019-03-05, 2019-03-12

Högstadie- och gymnasieskolor bör kunna ge elever skriftligt ordningsomdöme (UbU8)

För att skolorna ska kunna ha stärkt fokus på ordning bör det vara möjligt att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Omdömet ska däremot inte ingå i slutbetyget. Det tycker utbildningsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget om ett tillkännagivande kommer från ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om skolans värdegrund, kränkande behandling, fritidshem samt trygghet och studiero. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de ca 140 övriga motionsyrkandena på grund av bestämmelser som finns inom området, redan avslutade åtgärder och att en rad åtgärder inom området har påbörjats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-05-02
Förslagspunkter: 23, Acklamationer: 18, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skolans värdegrund

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 10, 32 och 33,

  2018/19:1060 av Magnus Manhammar (S),

  2018/19:1074 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

  2018/19:1257 av Runar Filper (SD),

  2018/19:1270 av Runar Filper (SD) och

  2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 33.
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (C)
 2. Jämställdhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 3,

  2018/19:348 av Markus Wiechel (SD),

  2018/19:519 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) yrkandena 1 och 2,

  2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

  2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S) och

  2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7.
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (V)
  • Reservation 5 (L)
 3. Könsuppdelad undervisning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 16 och

  2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 22.
  • Reservation 6 (M, SD)
 4. Kränkande behandling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:203 av Johnny Skalin (SD),

  2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S),

  2018/19:2056 av Roger Haddad m.fl. (L),

  2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 8,

  2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 12 och

  2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4.
  • Reservation 7 (M, KD)
  • Reservation 8 (L)
 5. Sexuella trakasserier och hedersvåld m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4,

  2018/19:2420 av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson (båda C),

  2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

  2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 10 och 11,

  2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 6 och

  2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 16 och 17.
  • Reservation 9 (M)
  • Reservation 10 (C)
  • Reservation 11 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S91009
  M00637
  SD58004
  C02812
  V25012
  KD20002
  L00154
  MP12004
  -0001
  Totalt206288035
  Ledamöternas röster
 6. Läromedel, undervisningsmetoder och skolbibliotek

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1 och 2,

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 27,

  2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

  2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) och

  2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 2.
  • Reservation 12 (SD)
  • Reservation 13 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S91009
  M63007
  SD05804
  C29002
  V00262
  KD20002
  L15004
  MP12004
  -0001
  Totalt230582635
  Ledamöternas röster
 7. Särskilda undervisningsämnen och kunskapsområden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 26, 30 och 34,

  2018/19:431 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkandena 2-6,

  2018/19:501 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L),

  2018/19:909 av Edward Riedl (M),

  2018/19:1037 av Boriana Åberg (M),

  2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 49,

  2018/19:1269 av Runar Filper (SD) yrkande 1,

  2018/19:1363 av Jessika Roswall (M),

  2018/19:1426 av Alexandra Anstrell (M),

  2018/19:1515 av Lotta Finstorp (M),

  2018/19:1747 av Edward Riedl (M),

  2018/19:1941 av Johanna Jönsson (C) yrkandena 1 och 2,

  2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S),

  2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 11,

  2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkandena 18 och 20,

  2018/19:2568 av Ida Drougge (M),

  2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 8,

  2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 8,

  2018/19:2796 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) och

  2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 37.
  • Reservation 14 (SD)
  • Reservation 15 (KD)
 8. Klassikerlista

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 46 och

  2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 21.
  • Reservation 16 (SD)
  • Reservation 17 (KD)
 9. Undervisning i modersmål och minoritetsspråk m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP),

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 19,

  2018/19:503 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

  2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3,

  2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 8,

  2018/19:1265 av Runar Filper (SD),

  2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

  2018/19:2776 av Sofia Damm (KD) yrkandena 3 och 4 samt

  2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 7-9.
  • Reservation 18 (SD)
  • Reservation 19 (L)
 10. Sex- och samlevnadsundervisning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:700 av Lawen Redar och Anna Vikström (båda S),

  2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 8,

  2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S),

  2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

  2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 1,

  2018/19:2716 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

  2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) yrkande 3 och

  2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 116.
  • Reservation 20 (KD)
  • Reservation 21 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 21 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S91009
  M63007
  SD58004
  C29002
  V26002
  KD02002
  L00154
  MP12004
  -0001
  Totalt279201535
  Ledamöternas röster
 11. Entreprenörskap och samverkan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 29,

  2018/19:431 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkande 1,

  2018/19:462 av Arman Teimouri (L) yrkandena 2 och 3,

  2018/19:627 av Dennis Dioukarev (SD),

  2018/19:1129 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

  2018/19:1519 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

  2018/19:1539 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M),

  2018/19:2172 av Saila Quicklund (M) och

  2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 15.
  • Reservation 22 (SD)
  • Reservation 23 (C)
 12. Skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen på högstadiet och gymnasiet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska göra det möjligt för skolor att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen, som dock inte ska ingå i slutbetyget, och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 90.
  • Reservation 24 (S, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S28909
  M63007
  SD58004
  C29002
  V02602
  KD20002
  L15004
  MP01204
  -0001
  Totalt187127035
  Ledamöternas röster
 13. Bedömning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 6, 13, 14 och 16,

  2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) och

  2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 21.
  • Reservation 25 (M)
  • Reservation 26 (SD)
 14. Betyg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1903 av John Weinerhall (M) yrkandena 2 och 3,

  2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 9,

  2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) yrkandena 1-3 och

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 78.
  • Reservation 27 (M, SD, KD)
 15. Nationella prov

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) yrkande 5 och

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 80.
  • Reservation 28 (M, C, KD, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 28 (M, C, KD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S91009
  M06307
  SD58004
  C02902
  V26002
  KD02002
  L01504
  MP12004
  -0001
  Totalt187127035
  Ledamöternas röster
 16. Digitalisering och extern rättning av nationella prov

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 81 och

  2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 6.
  • Reservation 29 (M, KD)
  • Reservation 30 (SD)
 17. Centralt rättade nationella prov m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2826 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1-3,

  2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 7 och

  2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 7.
  • Reservation 31 (M)
  • Reservation 32 (C)
 18. Arbets- och skolmiljö

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 38,

  2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 19,

  2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 42,

  2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

  2018/19:2438 av Ola Johansson (C) yrkande 2,

  2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

  2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP) och

  2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 23 och 30.
  • Reservation 33 (SD)
  • Reservation 34 (KD)
  • Reservation 35 (L)
 19. Trygghet och studiero

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

  2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 89.
  • Reservation 36 (M, SD, KD)
  • Reservation 37 (V)
 20. Stärka lärares rätt att ingripa

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 20.
  • Reservation 38 (M, SD)
 21. Ytterligare ändringar om trygghet och studiero

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 15 och 41,

  2018/19:1256 av Runar Filper (SD) och

  2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 15.
  • Reservation 39 (M)
  • Reservation 40 (SD)
 22. Rektorns befogenheter i gymnasieskolan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 7 och

  2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 9.
  • Reservation 41 (M)
 23. Fritidshem

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2 och

  2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 6.
  • Reservation 42 (SD)