Entreprenörskapsutbildning i skolan

Motion 2018/19:1129 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör undersöka möjligheten till att kunna erbjuda Ung Företagsamhets verksamhet till alla gymnasieskolor och alla linjer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att det finns jobb och att nya jobb växer fram är av yttersta vikt för Sveriges framtid. Gårdagens småföretag är dagens stora företag. Därför är det av yttersta vikt att nya företag skapas och att någon skapar dem. Många gånger kommer de som startar företag själva från företagarfamiljer, men så behöver det inte enbart vara. Alla borde kunna få en chans att lära sig mera om företagsamhet och driva företag under sin tid i skolan för att på så vis bredda företagsamheten i Sverige.

Undervisning i entreprenörskap i skolan bör därför ges till alla någon gång under skoltiden. Vi behöver flera företagare och vi behöver ungdomar som blir företagare. Vi behöver underlätta och utöka rekryteringen till företagare. Ungdomar som inte varit i kontakt med företagande behöver också få chansen att prova på, för annars föreligger risken att de kanske inte själva ser sin möjlighet att bli företagare. Därför bör alla ungdomar någon gång under sin skoltid i grundskolan eller gymnasiet få utbildning i entreprenörskap.


Ung företagsamhet bedriver verksamhet på de flesta skolor på gymnasiet men denna verksamhet behöver stöttas för att alla ungdomar på alla linjer ska få möjlighet lära sig att driva företag. Därför bör ung företagsamhets verksamhet utökas till alla gymnasieskolor och alla linjer.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör undersöka möjligheten till att kunna erbjuda Ung Företagsamhets verksamhet till alla gymnasieskolor och alla linjer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.