Frågor om subventioner till kärnkraft

Betänkande 2011/12:NU24

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 juni 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Statligt stöd till kärnkraft (NU24)

Riksdagen beslutade våren 2010 att ge regeringen i uppdrag att föreslå lagstiftning eller andra åtgärder som innebär att direkta eller indirekta statliga subventioner till kärnkraft inte ska få förekomma. Regeringen har nu redovisat sin uppfattning i en skrivelse till riksdagen. Regeringen menar bland annat att det är principiellt och konstitutionellt tveksamt med lagstiftning som förbjuder riksdagen att fatta beslut om att subventionera kärnkraft. Näringsutskottet har granskat skrivelsen och anser att regeringen ger en god bild av vad som bör beaktas i samband med frågor om subventioner av kärnkraft. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-31
Trycklov till Gotab och webb: 2012-06-08
Trycklov: 2012-06-08
Reservationer: 1
Betänkande 2011/12:NU24

Alla beredningar i utskottet

2012-05-08

Statligt stöd till kärnkraft (NU24)

Riksdagen beslutade våren 2010 att ge regeringen i uppdrag att föreslå lagstiftning eller andra åtgärder som innebär att direkta eller indirekta statliga subventioner till kärnkraft inte ska få förekomma. Regeringen har nu redovisat sin uppfattning i en skrivelse till riksdagen. Regeringen menar bland annat att det är principiellt och konstitutionellt tveksamt med lagstiftning som förbjuder riksdagen att fatta beslut om att subventionera kärnkraft. Näringsutskottet har granskat skrivelsen och anser att regeringen ger en god bild av vad som bör beaktas i samband med frågor om subventioner av kärnkraft. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-06-18
Stillbild från Debatt om förslag 2011/12:NU24, Frågor om subventioner till kärnkraft

Debatt om förslag 2011/12:NU24

Webb-tv: Frågor om subventioner till kärnkraft

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-06-19
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Frågor om subventioner till kärnkraft

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1-3 och
  2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1-7 och
  lägger skrivelse 2011/12:141 till handlingarna.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0102010
  M100007
  MP02203
  FP21003
  C21002
  KD17002
  SD19000
  V01900
  -0001
  Totalt178143028
  Ledamöternas röster