Frågor om subventioner till kärnkraft

Debatt om förslag 18 juni 2012
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenJennie Nilsson (S)
 2. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 3. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 4. Hoppa till i videospelarenMats Odell (KD)
 5. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 6. Hoppa till i videospelarenMats Odell (KD)
 7. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 8. Hoppa till i videospelarenMats Odell (KD)
 9. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 10. Hoppa till i videospelarenMats Odell (KD)
 11. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 12. Hoppa till i videospelarenMats Odell (KD)
 13. Hoppa till i videospelarenJennie Nilsson (S)
 14. Hoppa till i videospelarenMats Odell (KD)
 15. Hoppa till i videospelarenJennie Nilsson (S)
 16. Hoppa till i videospelarenMats Odell (KD)
 17. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 18. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 19. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 20. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 21. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 22. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 23. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 24. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 25. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 26. Hoppa till i videospelarenJennie Nilsson (S)
 27. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 28. Hoppa till i videospelarenJennie Nilsson (S)
 29. Hoppa till i videospelarenJonas Jacobsson Gjörtler (M)
 30. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 31. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 32. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 33. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 34. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 35. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 36. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 37. Hoppa till i videospelarenKent Persson (V)
 38. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 39. Hoppa till i videospelarenJennie Nilsson (S)
 40. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 41. Hoppa till i videospelarenJennie Nilsson (S)
 42. Hoppa till i videospelarenEva Flyborg (FP)
 43. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 44. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 45. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 46. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 47. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 48. Hoppa till i videospelarenLars Isovaara (SD)
 49. Hoppa till i videospelarenJan Lindholm (MP)
 50. Hoppa till i videospelarenOla Johansson (C)
 51. Hoppa till i videospelarenHelena Lindahl (C)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Statligt stöd till kärnkraft (NU24)

Riksdagen beslutade våren 2010 att ge regeringen i uppdrag att föreslå lagstiftning eller andra åtgärder som innebär att direkta eller indirekta statliga subventioner till kärnkraft inte ska få förekomma. Regeringen har nu redovisat sin uppfattning i en skrivelse till riksdagen. Regeringen menar bland annat att det är principiellt och konstitutionellt tveksamt med lagstiftning som förbjuder riksdagen att fatta beslut om att subventionera kärnkraft. Näringsutskottet har granskat skrivelsen och anser att regeringen ger en god bild av vad som bör beaktas i samband med frågor om subventioner av kärnkraft. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.