Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor

Betänkande 2011/12:UbU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 april 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationalisering, förhållanden inom forskarutbildningen, rymdfrågor samt forskning inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 40

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-01
Justering: 2012-03-22
Trycklov: 2012-03-27
Trycklov: 2012-03-28
Trycklov till Gotab och webb: 2012-03-29
Reservationer: 19
Betänkande 2011/12:UbU18

Alla beredningar i utskottet

2012-03-01

Nej till motioner om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationalisering, förhållanden inom forskarutbildningen, rymdfrågor samt forskning inom vissa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-04-19
Stillbild från Debatt om förslag 2011/12:UbU18, Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor

Debatt om förslag 2011/12:UbU18

Webb-tv: Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-04-25
Förslagspunkter: 16, Acklamationer: 11, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Forskningspolitikens inriktning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 4 och 8 samt
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 1.
   • Reservation 1 (S)
   • Reservation 2 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S093019
   M930014
   MP00223
   FP20004
   C18005
   KD18001
   SD19000
   V16003
   -0001
   Totalt184932250
   Ledamöternas röster
  2. Forskarrörlighet m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 6 och
   2011/12:T249 av Marianne Åhman och Anita Brodén (båda FP) yrkande 3.
   • Reservation 3 (S)
  3. Beslutsunderlag m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub321 av Per Bill och Finn Bengtsson (båda M) och
   2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 3.
   • Reservation 4 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930019
   M930014
   MP02203
   FP20004
   C18005
   KD18001
   SD19000
   V16003
   -0001
   Totalt27722050
   Ledamöternas röster
  4. Forskning i kommuner och regioner m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub251 av Barbro Westerholm (FP),
   2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 7 och 9-11 samt
   2011/12:Ub420 av Yvonne Andersson (KD).
   • Reservation 5 (MP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S930019
   M930014
   MP02203
   FP20004
   C18005
   KD18001
   SD19000
   V16003
   -0001
   Totalt27722050
   Ledamöternas röster
  5. Strategiska forskningsområden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4.
   • Reservation 6 (S)
  6. Fritt tillgängliga forskningsresultat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Kr329 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 12 och
   2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 6.
   • Reservation 7 (MP)
  7. Forskningens internationalisering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub210 av Anita Brodén och Nina Lundström (båda FP) yrkande 2,
   2011/12:Ub250 av Sven-Erik Bucht (S),
   2011/12:Ub315 av Ann-Kristine Johansson och Karin Åström (båda S),
   2011/12:Ub421 av Yvonne Andersson (KD) och
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 8.
   • Reservation 8 (S)
  8. Fördelning av resurser till forskning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub295 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S),
   2011/12:Ub332 av Staffan Anger (M),
   2011/12:Ub366 av Hans Ekström m.fl. (S),
   2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. (S),
   2011/12:Ub433 av Gunnar Andrén och Anna Steele (båda FP),
   2011/12:Ub443 av Pyry Niemi m.fl. (S),
   2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) och
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2.
   • Reservation 9 (S)
  9. Forskare och utbildning på forskarnivå

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub245 av Berit Högman (S) och
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 3.
   • Reservation 10 (S, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S093019
   M930014
   MP21004
   FP19005
   C18005
   KD18001
   SD19000
   V01603
   -0001
   Totalt188109052
   Ledamöternas röster
  10. Jämställdhet inom högskolan

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 10.
   • Reservation 11 (S, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (S, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S093019
   M930014
   MP22003
   FP20004
   C18005
   KD18001
   SD19000
   V01603
   -0001
   Totalt190109050
   Ledamöternas röster
  11. Utbildningsvetenskaplig forskning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4 och
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 15.
   • Reservation 12 (S, V)
  12. Medicinsk forskning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub252 av Barbro Westerholm (FP),
   2011/12:Ub270 av Hans Rothenberg (M),
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 9 och
   2011/12:Ub465 av Finn Bengtsson och Ann-Britt Åsebol (båda M).
   • Reservation 13 (S, SD)
  13. Miljöforskning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 11.
   • Reservation 14 (S)
  14. Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 13.
   • Reservation 15 (S, V)
  15. Forskning inom vissa områden

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:C244 av Jan Lindholm (MP) yrkande 5,
   2011/12:C388 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 2,
   2011/12:So409 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 8,
   2011/12:So621 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3,
   2011/12:Kr202 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 6,
   2011/12:Kr329 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 11,
   2011/12:Ub246 av Börje Vestlund och Carin Runeson (båda S) yrkande 3,
   2011/12:Ub272 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
   2011/12:Ub275 av Tina Ehn m.fl. (MP),
   2011/12:Ub282 av Marianne Kierkemann (M),
   2011/12:Ub416 av Lars Tysklind m.fl. (FP),
   2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 14,
   2011/12:Ub471 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3 och
   2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD).
   • Reservation 16 (S)
   • Reservation 17 (MP)
   • Reservation 18 (SD)
   • Reservation 19 (V)
  16. Rymdfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2011/12:Ub323 av Eva Flyborg (FP),
   2011/12:Ub330 av Staffan Anger (M),
   2011/12:Ub331 av Staffan Anger (M),
   2011/12:Ub333 av Staffan Anger (M) och
   2011/12:Ub422 av Yvonne Andersson (KD).