Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Betänkande 2022/23:FiU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 december 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond (FiU17)

Fondbolag och AIF-förvaltare ska inte behöva ta fram eller erbjuda två olika faktablad för en och samma fond. Det föreslår regeringen i en proposition.

Regeringen föreslår också att Finansinspektionen ska få besluta att delning av en värdepappersfond eller en specialfond får göras tidigare än den normala tidsfristen på tre månader från dagen för inspektionens beslut om delning av en fond. Detta får göras om det kan antas att det ligger i andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-11-24
Justering: 2022-12-01
Trycklov: 2022-12-02
Betänkande 2022/23:FiU17

Alla beredningar i utskottet

2022-11-17, 2022-11-24

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond (FiU17)

Fondbolag och AIF-förvaltare ska inte behöva ta fram eller erbjuda två olika faktablad för en och samma fond. Det föreslår regeringen i en proposition.

Regeringen föreslår också att Finansinspektionen ska få besluta att delning av en värdepappersfond eller en specialfond får göras tidigare än den normala tidsfristen på tre månader från dagen för inspektionens beslut om delning av en fond. Detta får göras om det kan antas att det ligger i andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-12-06
Debatt i kammaren: 2022-12-07
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:FiU17, Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Debatt om förslag 2022/23:FiU17

Webb-tv: Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-12-07
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2022/23:FiU17, Beslut

Beslut 2022/23:FiU17

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen
  (2004:46) om värdepappersfonder,
  2.lag om ändring i lagen
  (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
  3. lag om ändring i lagen
  (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:8 punkterna 1-3.