Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2022/23:47

Riksdagsskrivelse 2022/23:47

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:47

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU17 Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.