Estetiska produkter – en övergångsbestämmelse

Betänkande 2022/23:SoU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

En övergångsbestämmelse för estetiska produkter (SoU25)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändring i en lag som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter. Förslaget innebär att regeringen får möjlighet att besluta om de övergångsbestämmelser som behövs. På så sätt kan regeringen anpassa nationell rätt till övergångsbestämmelserna i en av Europeiska kommissionens genomförandeförordningar.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-25
Justering: 2023-05-30
Trycklov: 2023-05-30
Betänkande 2022/23:SoU25

Alla beredningar i utskottet

2023-05-25

En övergångsbestämmelse för estetiska produkter (SoU25)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändring i en lag som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter. Förslaget innebär att regeringen får möjlighet att besluta om de övergångsbestämmelser som behövs. På så sätt kan regeringen anpassa nationell rätt till övergångsbestämmelserna i en av Europeiska kommissionens genomförandeförordningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-02
Debatt i kammaren: 2023-06-07
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:SoU25, Estetiska produkter – en övergångsbestämmelse

Debatt om förslag 2022/23:SoU25

Webb-tv: Estetiska produkter – en övergångsbestämmelse

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-07
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Estetiska produkter - en övergångsbestämmelse, Beslut: Estetiska produkter - en övergångsbestämmelse

Beslut: Estetiska produkter - en övergångsbestämmelse

Webb-tv: Beslut: Estetiska produkter - en övergångsbestämmelse

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Estetiska produkter - en övergångsbestämmelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:394) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:110.