Protokoll 2022/23:119 Onsdagen den 7 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:119

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 8 juni kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2022/23:30 för torsdagen den 1 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2022/23:355

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:355 Den svenska vargstammen

av Daniel Bäckström (C)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 16 juni 2023.

Skälet till dröjsmålet är sjukdom och tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 2 juni 2023

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Peter Kullgren (KD)

Enligt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.