Protokoll 2022/23:119 Onsdagen den 7 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:119

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 8

juni kl.

14.00.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2022/23:30 för torsdagen den 1 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2022/23:355
Till riksdagen
Interpellation 2022/23:355 Den svenska vargstammen
av Daniel Bäckström (C)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 16 juni 2023.
Skälet till dröjsmålet är sjukdom och tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 2 juni 2023
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Peter Kullgren (KD)
Enligt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.