Till innehåll på sidan

En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m.

Betänkande 1995/96:FiU15

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 32
Propositioner: 2

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1996-06-28
Justering: 1996-07-05
Betänkande 1995/96:FiU15

Alla beredningar i utskottet

1996-06-28
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1996-07-12

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser