Till innehåll på sidan

Ändringar i vägsäkerhetslagen

Betänkande 2021/22:TU2

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 november 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Fler vägar blir säkrare (TU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att uppfylla bindande EU-regler om vägsäkerhet. Syftet med reglerna är att höja säkerheten på vägarna inom EU.

Ändringarna innebär främst att vägsäkerhetslagen utökas till att omfatta hela det så kallade nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige. Lagen berör därmed cirka 800 mil väg, som regelbundet ska inspekteras och säkerhetsklassas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 0

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-10-19
Justering: 2021-10-28
Trycklov: 2021-11-08
Betänkande 2021/22:TU2

Alla beredningar i utskottet

2021-10-18T22:00:00Z

Fler vägar ska bli säkrare (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar för att uppfylla bindande EU-regler om vägsäkerhet. Syftet med reglerna är att höja säkerheten på vägarna inom EU.

De föreslagna ändringarna innebär främst att vägsäkerhetslagen utökas till att omfatta hela det så kallade nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige. Lagen skulle därmed beröra cirka 800 mil väg, som regelbundet ska inspekteras och säkerhetsklassas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 februari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-11-17
Debatt i kammaren: 2021-11-18
Webb-tv

Webb-tv, Ändringar i vägsäkerhetslagen

Debatt om förslag 2021/22:TU218 november 2021

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-11-18
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362),
2. lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:9 punkterna 1 och 2.