Ändringar i trafikskadelagen

Betänkande 1998/99:LU19

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare beslutades om ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999.
Beslut
Ändringar i trafikskadelagen (LU19)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Lagutskottet föreslår ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare föreslås ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.</p>
Utskottets förslag
Ändringar i trafikskadelagen (LU19)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

DOC
PDF

Beslut

Ändringar i trafikskadelagen (LU19)

Riksdagen beslutade om ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare beslutades om ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1999-03-09
Justering: 1999-04-13
Betänkande 1998/99:LU19

Alla beredningar i utskottet

1999-03-09

Ändringar i trafikskadelagen (LU19)

Lagutskottet föreslår ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare föreslås ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1999-04-28

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser