om ny köplag

Proposition 1988/89:76

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:76

om ny köplag

Prop.

1988/89:76

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 26 januari 1989.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Laila
Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

1
propositionen läggs fram förslag till en ny köplag som skall ersätta den
nuvarande köplagen från år 1905.

Förslaget
innebär en betydande modernisering av köprätten. 1 stor ut­sträckning sker
också en anpassning till den internationella utvecklingen på området.

Den
föreslagna nya köplagen innehåller i huvudsak följande sakliga nyheter.

Vägledande
bestämmelser införs för bedömningen av om en vara skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1989-03-31 Bordläggning: 1989-04-03 Hänvisning: 1989-04-04 Motionstid slutar: 1989-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)