Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3188

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Inledning och idépolitisk utgångspunkt

2 Kvalitetssäkra skolans metoder

2.1 Inför evidensbaserade antimobbningsprogram

2.2 Vidga skolinspektionens uppdrag

3 En skola där ingen hålls tillbaka eller lämnas efter

3.1 Speciallärarlyft

3.2 Bättre diagnostisering av dyslexi

3.3 Hemmasittande barn och ungdomar

4 Uppvärdera läraryrket

4.1 Karriärlärartjänster

4.2 Minska den administrativa bördan

4.3 Höj behörighetskraven

4.4 Höj kvaliteten på lärarutbildningarna

4.5 Rätt till fortbildning för all legitimerad personal

4.6 Snabbare vägar in

4.7 Källkritik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (65)