Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2819

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning

Det säkerhetspolitiska läget

Arktis

EU:s försvarssamarbete och Nato

Internationella insatser

Kristdemokraternas förstärkning av försvaret

Totalförsvaret

Försvaret

Markstridskrafterna

Sjöstridskrafterna

Luftstridskrafterna

Strategi för materielförsörjningen

Underrättelsetjänst

Cybersäkerhet

Redundans i samhällskritiska system

Psykologiskt försvar

Rymdsäkerhet

Frivilligorganisationerna

Sjö- och flygräddning

SOS Alarm

Samhällsskydd och krisberedskap

Anslagsförändringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)
Behandlas i betänkande (13)