Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP)

av Stina Bergström m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:T521

av Stina Bergström m.fl. (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

MP1042

1 Sammanfattning

Hur vi investerar i infrastruktur påverkar våra möjligheter att nå klimatmålen nu och i framtiden. Det svenska transportsystemet är starkt beroende av fossila bränslen, och inrikes transporter svarar för en tredjedel av Sveriges koldioxidsutsläpp.
1
Sedan 1990 har koldioxidutsläppen från transportsektorn ökat med 9 procent.
2
Ökningen kommer framför allt från lastbilstrafiken. Den långsiktiga trenden går alltså åt fel håll. Denna utveckling behöver brytas. Det som krävs nu är en offensiv satsning på de transportslag som leder oss närmare en lösning på klimatfrågan, istället för ännu längre bort.

Under de senaste åren har tågkaoset varit så iögonfallande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)