Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3317

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut      2

Tabell 3

1 Inledning               4

1.1 Sänk sjuktalen långsiktigt – stärk det förebyggande arbetet 5

2 Sjukpenningen och rehabiliteringskedjan 8

2.1 Lägre sjukpenningtal men oroande utveckling med fler långa sjukfall 9

2.2 Åtgärder med anledning av Corona11

2.3 Underlag för bedömning av sjukförsäkring                                                           11

2.4 Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 13

2.5 Slopa de fasta stegen i sjukförsäkringen – för mer individanpassning 14

2.6 Genomför pilotprojekt med arbetsplatsrådgivare 15

2.7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)