Stärkt statligt ansvar för nyanländas etablering

Motion 2021/22:919 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:919

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Stärkt statligt ansvar för nyanländas etablering

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Etablering

4.1 En arbetsmarknad för alla

4.2 Etableringsprogrammet

5 Ny etableringsreform

5.1 Låt kommunerna ta samordnande ansvar för nyanlända

5.2 Se över etableringsersättningen

5.3 Se över etableringstillägget

5.4 Förläng etableringstiden

5.5 Bosättningslagen

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att möjliggöra för kommuner att ta ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)