Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2021/22:AU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 december 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

93,2 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Totalt cirka 93,2 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar, cirka 43,1 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, cirka 20,7 miljarder kronor går till lönebidrag och Samhall samt cirka 9,2 miljarder kronor går till kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Beslutet om utgiftsområdet är 805 miljoner kronor mindre än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller sex anslag, bland annat anslagen till kostnader för arbetsmarknadspolitiska program samt nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att tillfälligt minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sex till två. Vidare sa riksdagen ja till att förlänga det tillfälliga undantaget från den så kallade femårsregeln för företagare till den 31 december 2022. Regeln innebär en begränsning av företagares möjligheter att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i verksamheten. Anledningen till förslagen om ändringar när det gäller arbetslöshetsförsäkringen är att det fortsatt råder en pandemi som orsakar en svår situation för många enskilda personer.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till budgetpropositionen och tre motionsyrkanden om anslagen för 2022. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 17
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-12-07
Justering: 2021-12-09
Trycklov: 2021-12-09
Betänkande 2021/22:AU2

Alla beredningar i utskottet

2021-11-18, 2021-11-25, 2021-12-07

93,2 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Totalt cirka 93,2 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Mest pengar, cirka 43,1 miljarder kronor, går till bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, cirka 20,7 miljarder kronor går till lönebidrag och Samhall samt cirka 9,2 miljarder kronor går till kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

Arbetsmarknadsutskottets förslag är 805 miljoner kronor mindre än regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022. Ändringarna gäller sex anslag, bland annat anslagen till kostnader för arbetsmarknadspolitiska program samt nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att tillfälligt minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sex till två. Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger ja till att förlänga det tillfälliga undantaget från den så kallade femårsregeln för företagare till den 31 december 2022. Regeln innebär en begränsning av företagares möjligheter att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i verksamheten. Anledningen till förslagen om ändringar när det gäller arbetslöshetsförsäkringen är att det fortsatt råder en pandemi som orsakar en svår situation för många enskilda personer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-12-14
Debatt i kammaren: 2021-12-15

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-12-15
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20211215AU2, Beslut

Beslut 2021/22:20211215AU2

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Statens budget inom utgiftsområde 14

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Anslagen för 2022Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 14 enligt utskottets förslag i bilaga 4.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 14 punkt 4 och motionerna

  2021/22:3894 av Magnus Persson m.fl. (SD),

  2021/22:4036 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 1 och

  2021/22:4198 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 1 och

  avslår motionerna

  2021/22:919 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 2 och 9,

  2021/22:2391 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 7,

  2021/22:2564 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 2-4,

  2021/22:2565 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7,

  2021/22:3226 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 1,

  2021/22:3270 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

  2021/22:3322 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 6,

  2021/22:3325 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 14,

  2021/22:3571 av Lars Beckman (M),

  2021/22:3952 av Roger Haddad m.fl. (L),

  2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 45,

  2021/22:4036 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 2, 4, 5, 7 och 8,

  2021/22:4129 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 1,

  2021/22:4198 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkandena 2-6, 8-16, 20 och 22-25,

  2021/22:4212 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 19, 20, 22 och 45 samt

  2021/22:4213 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 26.b) LagförslagenRiksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
  2. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringDärmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 14 punkterna 2 och 3 samt avslår motion

  2021/22:4129 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 2 och 3.c) Bemyndiganden om ekonomiska åtagandenRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 14 punkt 5 och avslår motion

  2021/22:4036 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 6.
 2. Ytterligare förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringDärmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 14 punkt 1.