Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri transportsektor

Motion 2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1623

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri transportsektor

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 En fossilfri transportsektor kräver konkurrenskraftig järnväg och kollektivtrafik

3.1 Staten måste öka anslagen för hållbara resor och transporter

3.2 Inför avståndsbaserad vägslitageskatt för tung trafik

3.3 Ändra avkastningskrav och ägardirektiv till SJ

3.4 Stärk järnvägsstationernas nytta för resenärerna

3.5 Höjda banavgifter begränsar järnvägens klimatnytta

3.6 Inför moratorium för nya investeringar i signalsystemet ERTMS

3.7 Staten bör ta ett helhetsansvar för införande av ombordutrustning för ERTMS

3.8 Stärk miljökompenserande system

3.9
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)