Skatteflykt

Motion 2020/21:299 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:299

av Tony Haddou m.fl. (V)

Skatteflykt

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Bakgrund

4 Storleken på skatteundandragandet

5 Kriminalisera skatteflykt

6 Offentlig land-för-land-rapportering

7 EU:s svarta lista

8 Rapporteringsskyldighet

9 Bankernas roll och tillgångsbaserade böter

10 Stiftelser

11 Skatteundandragande vid aktieutdelningar

12 Momsbedrägerier

13 Globalt samarbete

14 Inför en utflyttningsskatt

15 Land-för-land-rapportering för privatpersoner

16 Offentlig upphandling

17 Ordning och reda på arbetsmarknaden

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)