Miljöpolitik – viktiga frågor om miljö, natur och klimat

Motion 2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2020/21:2709

av Maria Gardfjell m.fl. (MP)

Miljöpolitik – viktiga frågor om miljö, natur och klimat

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de nationella miljömålen och Agenda 2030 och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Sveriges roll i det internationella miljöarbetet och EU-samarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den gröna återhämtningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om progressiva handelsavtal som värnar miljö, hälsa och social hållbarhet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)