Liberal politik för levande hav och vatten

Motion 2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3982

av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Liberal politik för levande hav och vatten

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att havet ska förvaltas långsiktigt hållbart och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskning inriktad på att hitta lösningar för att syresätta döda havsbottnar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om scrubbers och FN:s globala miljömål om att till 2025 förebygga och avsevärt minska alla former
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)