Jakob Olofsgård (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län, plats 151
Född år
1975
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Liberalerna

Partisekreterare

Civilutskottet

Ledamot

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Näringsutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Valberedningen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2021-08-01 – 2026-09-21

Liberalerna

Partisekreterare
2024-04-12 –

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2021-09-02 – 2022-09-26

Civilutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2021-09-08 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2021-10-21 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2023-05-26 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2021-11-26 – 2022-10-04

Valberedningen

Suppleant
2022-09-26 –

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

  Betänkande 2023/24:SoU9

  Det blir förbjudet med upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Upphettade tobaksvaror är något som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier och som sedan inandas av användarna. Beroende på dess egenskaper,

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 36 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2023/24:SoU15

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om folkhälsa i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om vaccinations- och allergifrågor, hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  12, 69 minuter
  Justering
  2024-03-12
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

  Betänkande 2023/24:SoU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om bland annat alkohol, narkotika och tobak från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet samt narkotikapolitiken.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 98 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bostadspolitik

  Bostadspolitik

  Betänkande 2023/24:CU13

  Riksdagen sa nej till de cirka 150 motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar bland annat om åtgärder för fler bostäder, energieffektivisering av bostäder samt styrning och uppföljning av kommunernas arbete med klimatanpassning.

  Riksdagen hänvisar till att det redan pågår ett arbete på området samt att vissa åtgärder redan är vidtagna.

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 139 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

  Betänkande 2023/24:SoU6

  Riksdagen sa ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

  Lagändringarna innebär bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  27, 105 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-13
  Debatt
  2024-02-14
  Beslut
  2024-02-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

  Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

  Betänkande 2023/24:CU7

  Regeringen ges möjlighet att införa en avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som innebär en ändring i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

  Ärendetillströmningen till Allmänna reklamationsnämnden har ökat

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 49 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

  Betänkande 2023/24:CU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik. Totalt handlar det om drygt 6 miljarder kronor ur statens budget för 2024.

  Mest pengar, 3,7 miljarder kronor, går till investeringsstödet

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  66, 208 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-11
  Debatt
  2023-12-12
  Beslut
  2023-12-13
 • En livssynsöppen stat

  Motion 2023/24:1732 av Jakob Olofsgård (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:1732 av Jakob Olofsgård L En livssynsöppen stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör vila på en livssynsöppen grund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska staten behöver mer vila på en livssynsöppen grund
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Jönköping University till Jönköpings universitet

  Motion 2023/24:318 av Jakob Olofsgård (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:318 av Jakob Olofsgård L Jönköping University till Jönköpings universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra Jönköping University till Jönköpings universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jönköping
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Hushållningen med mark- och vattenområden

  Hushållningen med mark- och vattenområden

  Betänkande 2022/23:CU13

  Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om riksintressen, skyddet av jordbruksmark och vattenområden, tillstånd till vattenverksamhet, va-infrastruktur och allmänna vattentjänster.

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  11, 50 minuter
  Justering
  2023-04-27
  Bordläggning
  2023-05-05
  Debatt
  2023-05-09
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerätt

  Familjerätt

  Betänkande 2022/23:CU6

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. För den part som har det sämst ställt ekonomiskt har det vanligtvis mycket stor ekonomisk betydelse

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  39, 129 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsa

  Folkhälsa

  Betänkande 2022/23:SoU20

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner som lämnats under den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat arbete som redan pågår inom de frågor som motionerna tar upp.

  Förslagen handlar exempelvis om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsofrämjande insatser, smittskydd och vaccinationer.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  24, 86 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-12
  Debatt
  2023-04-13
  Beslut
  2023-04-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Planering och byggande

  Planering och byggande

  Betänkande 2022/23:CU12

  Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera frågor.

  Förslagen handlar exempelvis om översyn av plan- och bygglagen, plansystemet, lovfrågor, överklaganderegler samt frågor om skadeersättning och tillsyn.

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  16, 80 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bostadspolitik

  Bostadspolitik

  Betänkande 2022/23:CU10

  Riksdagen sa nej till de cirka 120 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar om bland annat åtgärder för ökat bostadsbyggande, finansiering av bostadsbyggande, bostadsförsörjning, allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  33 
  Anföranden och repliker
  32, 113 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrätt

  Associationsrätt

  Betänkande 2022/23:CU11

  Riksdagen sa nej till ett 30-tal förslag i motioner om associationsrätt från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området.

  Förslagen handlar bland annat om modernisering av bokföringslagen, krav på aktiekapital och tvångslikvidation, företag som brottsverktyg, krav på sammansättning i bolagsstyrelsen och företags rapportering om hållbarhet och mångfald.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 39 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrätt

  Fastighetsrätt

  Betänkande 2022/23:CU9

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om fastighetsrätt, huvudsakligen med hänvisning till pågående arbete i frågorna och tidigare ställningstaganden.

  Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022 och handlar bland annat om arrende, tomträtt,

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 72 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

  Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

  Betänkande 2022/23:CU7

  Riksdagen sa nej till 30 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022.

  En del av motionerna handlar om ersättningsrättsliga frågor, det vill säga frågor om försäkringar och skadestånd. Andra motioner handlar om insolvens- och utsökningsrättsliga

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  11, 43 minuter
  Justering
  2023-02-23
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman MUtbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Filter