En modern och effektiv poliskår

Motion 2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:553

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

En modern och effektiv poliskår

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett relativt rikttal för antal poliser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betald polisutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjda antagningskrav till polisutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om slopande av positiv särbehandling samt kvotering och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)